یورو

EUR = 1.06 USD
-0.003456 (-0.32%)
تغییر نرخ ارز از دیروز

پوند استرلینگ

GBP = 1.24 USD
-0.002227 (-0.18%)
تغییر نرخ ارز از دیروز

ین ژاپن

JPY = 0.006478 USD
-0.000033829362358494 (-0.52%)
تغییر نرخ ارز از دیروز

رنمینبی و یوان

CNY = 0.14 USD
-0.000022910791867115 (-0.02%)
تغییر نرخ ارز از دیروز