یورو

EUR = 1.20 USD
+0.005506 (+0.46%)
تغییر نرخ ارز از دیروز

پوند استرلینگ

GBP = 1.38 USD
+0.002051 (+0.15%)
تغییر نرخ ارز از دیروز

ین ژاپن

JPY = 0.009188 USD
+0.000060132103992824 (+0.66%)
تغییر نرخ ارز از دیروز

رنمینبی و یوان

CNY = 0.15 USD
+0.00014 (+0.09%)
تغییر نرخ ارز از دیروز