یورو

EUR = 1.17 USD
+0.001107 (+0.09%)
تغییر نرخ ارز از دیروز

پوند استرلینگ

GBP = 1.29 USD
-0.000133 (-0.01%)
تغییر نرخ ارز از دیروز

ین ژاپن

JPY = 0.009555 USD
-0.000017743775484474 (-0.19%)
تغییر نرخ ارز از دیروز

رنمینبی و یوان

CNY = 0.15 USD
-0.000064800482834942 (-0.04%)
تغییر نرخ ارز از دیروز