مبدل ارز، نرخ ارز
مبدل ارز ماشین حساب مبادله نرخ ارز نرخ فارکس آنلاین نرخ ارز نرخ ارز تاریخ

دلار آمریکا به ریال ایران تاریخ نرخ ارز (2023)

دلار آمریکا به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1992 تا 2023. جدول تبدیل ارز دلار آمریکا به ریال ایران (2023).

بانک اطلاعاتی از کلیه نرخ های ارز برای همه سال های آنلاین. کل تاریخ دلار آمریکا به ریال ایران نرخ ارز برای هر سال. دلار آمریکا تاریخ برای هر تاریخ. تاریخچه دلار آمریکا به ریال ایران نرخ ارز از سال 1992 به 2023 برای هر سال. دلار آمریکا به ریال ایران نرخ ارز از سال 1992 به 2023 در اینجا نشان داده شده است.

نمودار تاریخچه دلار آمریکا تا ریال ایران تمام نقل قول ها را در طی 30 سال گذشته نشان می دهد. نمودار تاریخچه دلار آمریکا تا ریال ایران از سال 1992 با نرخی برای هر سال. تاریخچه نرخ ارز در نمودار کلیه ارزها به مدت 30 سال در وب سایت moneyratestoday.com برای پیدا کردن نرخ دقیق سال گذشته ، به نمودار تاریخ دلار آمریکا به ریال ایران بروید. نمودار تاریخ نرخ ارز دارای پیغامهای تعاملی است. روی نمودار حرکت دهید.

تبدیل دلار آمریکا به ریال ایران دلار آمریکا به ریال ایران قیمت ارز دلار آمریکا به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز
تاریخ نرخ
فوریه 2023 42163.977099
ژانویه 2023 39913.550847

تاریخچه نرخ ارزهای دلار آمریکا به ریال ایران برای هر سال در جدول قرار دارد. این نرخ دلار آمریکا به ریال ایران نرخ ارزهای جدول در هر سال در اینجا رایگان است. جدول آنلاین تاریخ نقل قول های دلار آمریکا / ریال ایران برای هر سال از سال 1992 در این صفحه ایجاد شد. به نقل از ماهانه دلار آمریکا به ریال ایران ، می توانید ببینید که آیا می توانید در جدول تاریخ مربوط به سال روی پیوند سال کلیک کنید. می توانید دلار آمریکا به ریال ایران نرخ ارز را برای هر سال و برای هر ماه مشاهده کنید. روی پیوند سال کلیک کنید.

تغییر نرخ ارز در یک بازه زمانی طولانی در صفحه ما در مورد تاریخچه نرخ ارز به وضوح قابل مشاهده است. افزایش و کاهش در دلار آمریکا / ریال ایران هر سال برای: 1992 ، 1993 ، 1994 ، 1995 ، 1995 ، 1996 ، 1997 ، 1998 ، 1999 ، 2000 ، 2001 ، 2002 ، 2003 ، 2004 ، 2005 ، 2006 ، 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2019 ، 2020 سال. پویایی بلند مدت دلار آمریکا تا ریال ایران طی یک دهه تخمین زده می شود در این صفحه. در سایت ما سابقه نرخ تمام ارزها نسبت به همه وجود دارد.

برای پیدا کردن تاریخچه دلار آمریکا به جای ریال ایران ، ارز دیگری را انتخاب کنید. یک ارز را به جای دلار آمریکا انتخاب کنید تا تاریخ نرخ ارز آن را به ریال ایران پیدا کنید. نرخ ارز در گذشته ، برای هر سال. تاریخچه دلار آمریکا نرخ ارز برای هر سال انتخاب شده در صورت کلیک روی پیوند سال در جدول تاریخ نقل قول ، به صورت رایگان در دسترس است.