مبدل ارز، نرخ ارز
مبدل ارز ماشین حساب مبادله نرخ ارز نرخ فارکس آنلاین نرخ ارز نرخ ارز تاریخ

دلار جزایر کیمن به ین ژاپن تاریخ نرخ ارز (2022)

دلار جزایر کیمن به ین ژاپن تاریخ نرخ ارز تاریخ از 2012 تا 2022. جدول تبدیل ارز دلار جزایر کیمن به ین ژاپن (2022).

تاریخچه نرخ دلار جزایر کیمن برای هر دوره از سال 1992 در سایت ذخیره می شود. تاریخچه نرخ ارز برای هر تاریخ و برای هر سال می توانید با ما بیابید. تاریخچه نرخ ارزهای آنلاین برای هر سال در اینجا است. تمام قیمت های دلار جزایر کیمن به ین ژاپن از سال 1992 تا 2022 در اینجا هستند. دلار جزایر کیمن به ین ژاپن نرخ ارز از سال 1992 به 2022 در اینجا نشان داده شده است.

تاریخچه دلار جزایر کیمن در نمودار در وب سایت ما قرار دارد. می توانید تاریخچه تغییرات در دلار جزایر کیمن / ین ژاپن را در چندین نمودار در نمودار در این صفحه مشاهده کنید. نمودار رایگان تاریخ دلار جزایر کیمن تا ین ژاپن در طی سال گذشته. اگر بیش از تاریخ انتخاب شده شناور هستید ، می توانید از دلار جزایر کیمن دقیق استفاده کنید. برای پیدا کردن نرخ دقیق سال گذشته ، به نمودار تاریخ دلار جزایر کیمن به ین ژاپن بروید.

تبدیل دلار جزایر کیمن به ین ژاپن دلار جزایر کیمن به ین ژاپن قیمت ارز دلار جزایر کیمن به ین ژاپن زندگی در فارکس بازار ارز
تاریخ نرخ
اکتبر 2022 181.527040
سپتامبر 2022 166.785991
اوت 2022 161.727216
جولای 2022 171.352093
ژوئن 2022 157.168495
مه 2022 156.597836
آوریل 2022 142.094470
مارس 2022 154.806328
فوریه 2022 138.176816
ژانویه 2022 139.101591

تاریخچه دلار جزایر کیمن به ین ژاپن نرخ ارز در هر سال از سال 1992 در جدول موجود است. تاریخچه نرخ ارزهای دلار جزایر کیمن به ین ژاپن برای هر سال در جدول قرار دارد. جدول آنلاین تاریخ نقل قول های دلار جزایر کیمن / ین ژاپن برای هر سال از سال 1992 در این صفحه ایجاد شد. به نقل از ماهانه دلار جزایر کیمن به ین ژاپن ، می توانید ببینید که آیا می توانید در جدول تاریخ مربوط به سال روی پیوند سال کلیک کنید. برای دیدن دلار جزایر کیمن به ین ژاپن به نقل از برای هر ماه ، روی پیوند در جدول سالها.

تخمین بزنید که ارز در طول 10 ، 20 یا 30 سال چقدر تغییر کرده است. نمودار نقل قولها را در مدت زمان طولانی مشاهده کنید. ظهور و سقوط دلار جزایر کیمن به ین ژاپن از سال 1992. افزایش و کاهش در دلار جزایر کیمن / ین ژاپن هر سال برای: 1992 ، 1993 ، 1994 ، 1995 ، 1995 ، 1996 ، 1997 ، 1998 ، 1999 ، 2000 ، 2001 ، 2002 ، 2003 ، 2004 ، 2005 ، 2006 ، 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2019 ، 2020 سال. برای پیدا کردن تاریخچه دلار جزایر کیمن به جای ین ژاپن ، ارز دیگری را انتخاب کنید.

در بانک اطلاعاتی ما می توانید تاریخچه ارز را به سایر ارزها طی سالهای گذشته مشاهده کنید. تاریخچه رایگان نقل قول از کل ارزها در طول 30 سال گذشته در این بخش از وب سایت moneyratestoday.com بانک اطلاعاتی رایگان دلار جزایر کیمن به ین ژاپن نرخ ارز از سال 1992 تا سال 2022 آنلاین. تاریخچه دلار جزایر کیمن نرخ ارز برای هر سال انتخاب شده در صورت کلیک روی پیوند سال در جدول تاریخ نقل قول ، به صورت رایگان در دسترس است.