مبدل ارز، نرخ ارز
مبدل ارز ماشین حساب مبادله نرخ ارز نرخ فارکس آنلاین نرخ ارز نرخ ارز تاریخ

منات جمهوری آذربایجان به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز (2022)

منات جمهوری آذربایجان به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1994 تا 2022. جدول تبدیل ارز منات جمهوری آذربایجان به رنمینبی و یوان (2022).

می توانید تاریخ منات جمهوری آذربایجان تا رنمینبی و یوان را در اینجا برای هر سال و برای دوره های مختلف بدانید. بانک اطلاعاتی از کلیه نرخ های ارز برای همه سال های آنلاین. تاریخچه نرخ ارزهای آنلاین برای هر سال در اینجا است. تمام قیمت های منات جمهوری آذربایجان به رنمینبی و یوان از سال 1992 تا 2022 در اینجا هستند. منات جمهوری آذربایجان به رنمینبی و یوان نرخ ارز از سال 1992 به 2022 در اینجا نشان داده شده است.

تاریخچه منات جمهوری آذربایجان در نمودار در وب سایت ما قرار دارد. می توانید تاریخچه تغییرات در منات جمهوری آذربایجان / رنمینبی و یوان را در چندین نمودار در نمودار در این صفحه مشاهده کنید. نمودار رایگان تاریخ منات جمهوری آذربایجان تا رنمینبی و یوان در طی سال گذشته. اگر بیش از تاریخ انتخاب شده شناور هستید ، می توانید از منات جمهوری آذربایجان دقیق استفاده کنید. روی نمودار حرکت دهید و به عبارت دقیق منات جمهوری آذربایجان تا رنمینبی و یوان برای سال انتخاب شده مراجعه کنید.

تبدیل منات جمهوری آذربایجان به رنمینبی و یوان منات جمهوری آذربایجان به رنمینبی و یوان قیمت ارز منات جمهوری آذربایجان به رنمینبی و یوان زندگی در فارکس بازار ارز
تاریخ نرخ
اکتبر 2022 4.229507
سپتامبر 2022 4.060744
اوت 2022 3.913128
جولای 2022 3.726591
ژوئن 2022 3.852403
مه 2022 3.849924
آوریل 2022 3.743610
مارس 2022 3.714644
فوریه 2022 3.743975
ژانویه 2022 3.753320

تاریخچه منات جمهوری آذربایجان به رنمینبی و یوان نرخ ارز در هر سال از سال 1992 در جدول موجود است. تاریخچه نرخ ارزهای منات جمهوری آذربایجان به رنمینبی و یوان برای هر سال در جدول قرار دارد. می توانید جدول تاریخچه نرخ منات جمهوری آذربایجان را از سال 1992 در وب سایت مشاهده کنید. می توانید منات جمهوری آذربایجان به رنمینبی و یوان نرخ ارز را برای هر سال و برای هر ماه مشاهده کنید. روی پیوند سال کلیک کنید. برای دیدن منات جمهوری آذربایجان به رنمینبی و یوان به نقل از برای هر ماه ، روی پیوند در جدول سالها.

ظهور و سقوط منات جمهوری آذربایجان به رنمینبی و یوان از سال 1992. افزایش و کاهش در منات جمهوری آذربایجان / رنمینبی و یوان هر سال برای: 1992 ، 1993 ، 1994 ، 1995 ، 1995 ، 1996 ، 1997 ، 1998 ، 1999 ، 2000 ، 2001 ، 2002 ، 2003 ، 2004 ، 2005 ، 2006 ، 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2019 ، 2020 سال. پویایی بلند مدت منات جمهوری آذربایجان تا رنمینبی و یوان طی یک دهه تخمین زده می شود در این صفحه. در سایت ما سابقه نرخ تمام ارزها نسبت به همه وجود دارد.

در بانک اطلاعاتی ما می توانید تاریخچه ارز را به سایر ارزها طی سالهای گذشته مشاهده کنید. تاریخچه آنلاین نقل قول های یک ارز به ارز دیگر برای همه سال ها در اینجا است. نرخ ارز در گذشته ، برای هر سال. تاریخچه منات جمهوری آذربایجان نرخ ارز برای هر سال انتخاب شده در صورت کلیک روی پیوند سال در جدول تاریخ نقل قول ، به صورت رایگان در دسترس است.