مبدل ارز، نرخ ارز
مبدل ارز ماشین حساب مبادله نرخ ارز نرخ فارکس آنلاین نرخ ارز نرخ ارز تاریخ

پوند نیوجرسی به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز (2022)

پوند نیوجرسی به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز تاریخ از 2012 تا 2022. جدول تبدیل ارز پوند نیوجرسی به رنمینبی و یوان (2022).

تاریخچه نرخ پوند نیوجرسی برای هر دوره از سال 1992 در سایت ذخیره می شود. بانک اطلاعاتی از کلیه نرخ های ارز برای همه سال های آنلاین. کل تاریخ پوند نیوجرسی به رنمینبی و یوان نرخ ارز برای هر سال. تاریخچه پوند نیوجرسی به رنمینبی و یوان نرخ ارز از سال 1992 به 2022 برای هر سال. پوند نیوجرسی به رنمینبی و یوان نرخ ارز از سال 1992 به 2022 در اینجا نشان داده شده است.

نمودار تاریخچه پوند نیوجرسی تا رنمینبی و یوان از سال 1992 با نرخی برای هر سال. می توانید تاریخچه تغییرات در پوند نیوجرسی / رنمینبی و یوان را در چندین نمودار در نمودار در این صفحه مشاهده کنید. نمودار تاریخ نقل قول های پوند نیوجرسی به رنمینبی و یوان از سال 1992 بصورت آنلاین و رایگان. اگر بیش از تاریخ انتخاب شده شناور هستید ، می توانید از پوند نیوجرسی دقیق استفاده کنید. روی نمودار حرکت دهید و به عبارت دقیق پوند نیوجرسی تا رنمینبی و یوان برای سال انتخاب شده مراجعه کنید.

تبدیل پوند نیوجرسی به رنمینبی و یوان پوند نیوجرسی به رنمینبی و یوان قیمت ارز پوند نیوجرسی به رنمینبی و یوان زندگی در فارکس بازار ارز
تاریخ نرخ
اکتبر 2022 8.406189
سپتامبر 2022 7.979286
اوت 2022 8.232326
جولای 2022 8.042474
ژوئن 2022 8.403473
مه 2022 8.267014
آوریل 2022 8.111613
مارس 2022 9.457024
فوریه 2022 8.537938
ژانویه 2022 8.686841

تاریخچه پوند نیوجرسی به رنمینبی و یوان نرخ ارز در هر سال از سال 1992 در جدول موجود است. تاریخچه نرخ ارزهای پوند نیوجرسی به رنمینبی و یوان برای هر سال در جدول قرار دارد. می توانید جدول تاریخچه نرخ پوند نیوجرسی را از سال 1992 در وب سایت مشاهده کنید. به نقل از ماهانه پوند نیوجرسی به رنمینبی و یوان ، می توانید ببینید که آیا می توانید در جدول تاریخ مربوط به سال روی پیوند سال کلیک کنید. می توانید پوند نیوجرسی به رنمینبی و یوان نرخ ارز را برای هر سال و برای هر ماه مشاهده کنید. روی پیوند سال کلیک کنید.

تغییر نرخ ارز در یک بازه زمانی طولانی در صفحه ما در مورد تاریخچه نرخ ارز به وضوح قابل مشاهده است. تغییر نرخ ارز پوند نیوجرسی به رنمینبی و یوان برای یک دوره زمانی طولانی به وضوح در این صفحه از تاریخ نرخ ارز قابل مشاهده است . افزایش و کاهش در پوند نیوجرسی / رنمینبی و یوان هر سال برای: 1992 ، 1993 ، 1994 ، 1995 ، 1995 ، 1996 ، 1997 ، 1998 ، 1999 ، 2000 ، 2001 ، 2002 ، 2003 ، 2004 ، 2005 ، 2006 ، 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2019 ، 2020 سال. در سایت ما سابقه نرخ تمام ارزها نسبت به همه وجود دارد.

یک ارز را به جای پوند نیوجرسی انتخاب کنید تا تاریخ نرخ ارز آن را به رنمینبی و یوان پیدا کنید. در بانک اطلاعاتی ما می توانید تاریخچه ارز را به سایر ارزها طی سالهای گذشته مشاهده کنید. پوند نیوجرسی به رنمینبی و یوان برای سالهای 1992 ، 1993 ، 1994 ، 1995 ، 1996 ، 1997 ، 1998 ، 1999 ، 2000 ، 2001 ، 2002 ، 2003 ، 2004 ، 2005 ، 2006 ، 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020 ، 2020. برای دیدن پوند نیوجرسی به رنمینبی و یوان به نقل از برای هر ماه ، روی پیوند در جدول سالها.