مبدل ارز، نرخ ارز
مبدل ارز ماشین حساب مبادله نرخ ارز نرخ فارکس آنلاین نرخ ارز نرخ ارز تاریخ

کیپ به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز (2022)

کیپ به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2022. جدول تبدیل ارز کیپ به رنمینبی و یوان (2022).

می توانید تاریخ کیپ تا رنمینبی و یوان را در اینجا برای هر سال و برای دوره های مختلف بدانید. بانک اطلاعاتی از کلیه نرخ های ارز برای همه سال های آنلاین. تاریخچه نرخ ارزهای آنلاین برای هر سال در اینجا است. تمام قیمت های کیپ به رنمینبی و یوان از سال 1992 تا 2022 در اینجا هستند. تاریخچه کیپ به رنمینبی و یوان نرخ ارز از سال 1992 به 2022 برای هر سال.

در نمودار تاریخ نرخ ارز کیپ به رنمینبی و یوان ، می توانید تاریخ طولانی تغییر در ارزش ارز تاریخچه کیپ در نمودار در وب سایت ما قرار دارد. می توانید تاریخچه تغییرات در کیپ / رنمینبی و یوان را در چندین نمودار در نمودار در این صفحه مشاهده کنید. روی نمودار حرکت دهید و به عبارت دقیق کیپ تا رنمینبی و یوان برای سال انتخاب شده مراجعه کنید. برای پیدا کردن نرخ دقیق سال گذشته ، به نمودار تاریخ کیپ به رنمینبی و یوان بروید.

تبدیل کیپ به رنمینبی و یوان کیپ به رنمینبی و یوان قیمت ارز کیپ به رنمینبی و یوان زندگی در فارکس بازار ارز
تاریخ نرخ
اکتبر 2022 0.000456
سپتامبر 2022 0.000449
اوت 2022 0.000446
جولای 2022 0.000443
ژوئن 2022 0.000498
مه 2022 0.000547
آوریل 2022 0.000525
مارس 2022 0.000619
فوریه 2022 0.000564
ژانویه 2022 0.000574

تاریخچه نرخ ارزهای کیپ به رنمینبی و یوان برای هر سال در جدول قرار دارد. این نرخ کیپ به رنمینبی و یوان نرخ ارزهای جدول در هر سال در اینجا رایگان است. تاریخچه نرخهای ارز در جدول: کیپ تا رنمینبی و یوان همه ساله در دسترس است: 1992 ، 1993 ، 1994 ، 1995 ، 1996 ، 1997 ، 1998 ، 1999 ، 2000 ، 2001 ، 2002 ، 2003 ، 2004 ، 2005 ، 2006 ، 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2016 ، 2017 ، 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020. به نقل از ماهانه کیپ به رنمینبی و یوان ، می توانید ببینید که آیا می توانید در جدول تاریخ مربوط به سال روی پیوند سال کلیک کنید. می توانید کیپ به رنمینبی و یوان نرخ ارز را برای هر سال و برای هر ماه مشاهده کنید. روی پیوند سال کلیک کنید.

تخمین بزنید که ارز در طول 10 ، 20 یا 30 سال چقدر تغییر کرده است. نمودار نقل قولها را در مدت زمان طولانی مشاهده کنید. ظهور و سقوط کیپ به رنمینبی و یوان از سال 1992. پویایی بلند مدت کیپ تا رنمینبی و یوان طی یک دهه تخمین زده می شود در این صفحه. در سایت ما سابقه نرخ تمام ارزها نسبت به همه وجود دارد.

در بانک اطلاعاتی ما می توانید تاریخچه ارز را به سایر ارزها طی سالهای گذشته مشاهده کنید. تاریخچه آنلاین نقل قول های یک ارز به ارز دیگر برای همه سال ها در اینجا است. کیپ به رنمینبی و یوان برای سالهای 1992 ، 1993 ، 1994 ، 1995 ، 1996 ، 1997 ، 1998 ، 1999 ، 2000 ، 2001 ، 2002 ، 2003 ، 2004 ، 2005 ، 2006 ، 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020 ، 2020. برای پیدا کردن تاریخچه کیپ به رنمینبی و یوان روی سال در جدول کلیک کنید.