مبدل ارز، نرخ ارز
مبدل ارز ماشین حساب مبادله نرخ ارز نرخ فارکس آنلاین نرخ ارز نرخ ارز تاریخ

پزوی آرژانتین به یورو تاریخ نرخ ارز (2022)

پزوی آرژانتین به یورو تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2022. جدول تبدیل ارز پزوی آرژانتین به یورو (2022).

تاریخچه نرخ پزوی آرژانتین برای هر دوره از سال 1992 در سایت ذخیره می شود. تاریخچه نرخ ارز برای هر تاریخ و برای هر سال می توانید با ما بیابید. کل تاریخ پزوی آرژانتین به یورو نرخ ارز برای هر سال. تمام قیمت های پزوی آرژانتین به یورو از سال 1992 تا 2022 در اینجا هستند. پزوی آرژانتین به یورو نرخ ارز از سال 1992 به 2022 در اینجا نشان داده شده است.

در نمودار تاریخ نرخ ارز پزوی آرژانتین به یورو ، می توانید تاریخ طولانی تغییر در ارزش ارز نمودار تاریخچه پزوی آرژانتین تا یورو تمام نقل قول ها را در طی 30 سال گذشته نشان می دهد. می توانید تاریخچه تغییرات در پزوی آرژانتین / یورو را در چندین نمودار در نمودار در این صفحه مشاهده کنید. اگر بیش از تاریخ انتخاب شده شناور هستید ، می توانید از پزوی آرژانتین دقیق استفاده کنید. روی نمودار حرکت دهید و به عبارت دقیق پزوی آرژانتین تا یورو برای سال انتخاب شده مراجعه کنید.

تبدیل پزوی آرژانتین به یورو پزوی آرژانتین به یورو قیمت ارز پزوی آرژانتین به یورو زندگی در فارکس بازار ارز
تاریخ نرخ
اکتبر 2022 0.007376
سپتامبر 2022 0.007198
اوت 2022 0.007581
جولای 2022 0.008020
ژوئن 2022 0.008321
مه 2022 0.008300
آوریل 2022 0.007860
مارس 2022 0.009314
فوریه 2022 0.008505
ژانویه 2022 0.008663

تاریخچه پزوی آرژانتین به یورو نرخ ارز در هر سال از سال 1992 در جدول موجود است. می توانید جدول تاریخچه نرخ پزوی آرژانتین را از سال 1992 در وب سایت مشاهده کنید. جدول آنلاین تاریخ نقل قول های پزوی آرژانتین / یورو برای هر سال از سال 1992 در این صفحه ایجاد شد. به نقل از ماهانه پزوی آرژانتین به یورو ، می توانید ببینید که آیا می توانید در جدول تاریخ مربوط به سال روی پیوند سال کلیک کنید. می توانید پزوی آرژانتین به یورو نرخ ارز را برای هر سال و برای هر ماه مشاهده کنید. روی پیوند سال کلیک کنید.

تغییر نرخ ارز پزوی آرژانتین به یورو برای یک دوره زمانی طولانی به وضوح در این صفحه از تاریخ نرخ ارز قابل مشاهده است . تخمین بزنید که ارز در طول 10 ، 20 یا 30 سال چقدر تغییر کرده است. نمودار نقل قولها را در مدت زمان طولانی مشاهده کنید. ظهور و سقوط پزوی آرژانتین به یورو از سال 1992. در سایت ما سابقه نرخ تمام ارزها نسبت به همه وجود دارد.

یک ارز را به جای پزوی آرژانتین انتخاب کنید تا تاریخ نرخ ارز آن را به یورو پیدا کنید. تاریخچه آنلاین نقل قول های یک ارز به ارز دیگر برای همه سال ها در اینجا است. نرخ ارز در گذشته ، برای هر سال. برای پیدا کردن تاریخچه پزوی آرژانتین به یورو روی سال در جدول کلیک کنید.