مبدل ارز، نرخ ارز
مبدل ارز ماشین حساب مبادله نرخ ارز نرخ فارکس آنلاین نرخ ارز نرخ ارز تاریخ

پزو شیلی به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز (2022)

پزو شیلی به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2022. جدول تبدیل ارز پزو شیلی به رنمینبی و یوان (2022).

ما تاریخچه نرخ ارز همه ارزها را برای هر سال حفظ می کنیم. تاریخچه نرخ ارز برای هر تاریخ و برای هر سال می توانید با ما بیابید. تاریخچه نرخ ارزهای آنلاین برای هر سال در اینجا است. تمام قیمت های پزو شیلی به رنمینبی و یوان از سال 1992 تا 2022 در اینجا هستند. پزو شیلی به رنمینبی و یوان نرخ ارز از سال 1992 به 2022 در اینجا نشان داده شده است.

در نمودار تاریخ نرخ ارز پزو شیلی به رنمینبی و یوان ، می توانید تاریخ طولانی تغییر در ارزش ارز نمودار تاریخچه پزو شیلی تا رنمینبی و یوان تمام نقل قول ها را در طی 30 سال گذشته نشان می دهد. تاریخچه نرخ ارز در نمودار کلیه ارزها به مدت 30 سال در وب سایت moneyratestoday.com اگر بیش از تاریخ انتخاب شده شناور هستید ، می توانید از پزو شیلی دقیق استفاده کنید. نمودار تاریخ نرخ ارز دارای پیغامهای تعاملی است. روی نمودار حرکت دهید.

تبدیل پزو شیلی به رنمینبی و یوان پزو شیلی به رنمینبی و یوان قیمت ارز پزو شیلی به رنمینبی و یوان زندگی در فارکس بازار ارز
تاریخ نرخ
اکتبر 2022 0.007788
سپتامبر 2022 0.007682
اوت 2022 0.007496
جولای 2022 0.007221
ژوئن 2022 0.008093
مه 2022 0.007712
آوریل 2022 0.007848
مارس 2022 0.008821
فوریه 2022 0.007931
ژانویه 2022 0.007535

تاریخچه پزو شیلی به رنمینبی و یوان نرخ ارز در هر سال از سال 1992 در جدول موجود است. می توانید جدول تاریخچه نرخ پزو شیلی را از سال 1992 در وب سایت مشاهده کنید. این نرخ پزو شیلی به رنمینبی و یوان نرخ ارزهای جدول در هر سال در اینجا رایگان است. تاریخچه نرخ ارزهای هر سال به مدت ماه ها با کلیک روی پیوند سال در جدول تاریخچه ارز موجود است. به نقل از ماهانه پزو شیلی به رنمینبی و یوان ، می توانید ببینید که آیا می توانید در جدول تاریخ مربوط به سال روی پیوند سال کلیک کنید.

تغییر نرخ ارز در یک بازه زمانی طولانی در صفحه ما در مورد تاریخچه نرخ ارز به وضوح قابل مشاهده است. ظهور و سقوط پزو شیلی به رنمینبی و یوان از سال 1992. پویایی بلند مدت پزو شیلی تا رنمینبی و یوان طی یک دهه تخمین زده می شود در این صفحه. در سایت ما سابقه نرخ تمام ارزها نسبت به همه وجود دارد.

یک ارز را به جای پزو شیلی انتخاب کنید تا تاریخ نرخ ارز آن را به رنمینبی و یوان پیدا کنید. در بانک اطلاعاتی ما می توانید تاریخچه ارز را به سایر ارزها طی سالهای گذشته مشاهده کنید. نرخ ارز در گذشته ، برای هر سال. برای دیدن پزو شیلی به رنمینبی و یوان به نقل از برای هر ماه ، روی پیوند در جدول سالها.